Object structure

Creator:

Hozakowska, Marta

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Stosunki polsko-rosyjskie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007)= Polish-Russian relations during the rule of Law and Justice (2005-2007)

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

stosunki polsko-rosyjskie ; Nord Stream ; tarcza antyrakietowa ; Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ; Polish-Russian relations ; Missile Defence ; Law and Justice party (PiS)

Abstract_pl:

Stosunki polsko-rosyjskie od wieków nacechowane były konfliktami. Polityczna transformacja w Polsce w 1989 roku sprawiła, że nasz kraj wkroczył w nowy etap budowania naszej niezależności względem potężnego sąsiada. Problemy w tych stosunkach były spowodowane względami historycznymi, sporami dotyczącymi energii oraz polskim poparciem dla demokratycznych przemian w republikach postradzieckich. W 2005 roku wybory parlamentarne wygrała prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), której liderzy zdecydowali się prowadzić twardą politykę wobec Federacji Rosyjskiej. ; Musieli oni stawić czoła problemowi rurociągu Nord Stream, który był niekorzystnym rozwiązaniem dla Polski, a który zainicjowany został przez Rosję we współpracy z Niemcami. Problem w stosunkach polsko-rosyjskich spowodowany był również ideą rozmieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium Polski, a tym samym umocnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Napięcia powodowało także polskie poparcie dla takich krajów jak Ukraina czy Gruzja, w ich staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO.

Abstract:

Polish-Russian relations for centuries were marked by conflict. Polish political transformation in 1989 meant that our country had entered a new stage of building our independence from our big neighbor. Problems in these relations were due to historical reasons, disputes regarding energy and Polish support for the democratic transition in post-Soviet republics. In 2005 the right-wing Law and Justice party (PiS), whose leaders were determined to run tough policy towards the Russian Federation, won the parliamentary election. ; They had to face the problem of the Nord Stream pipeline, the construction which was unfavorable for Poland, and was initiated by Russia in cooperation with Germany. The problem in Polish-Russian relations was also caused by the idea of deployment elements of the US missile defense shield on Polish territory and thus strengthening the alliance with the United States, which Russia did not like. Tensions were also caused by Polish support for countries such as Ukraine and Georgia in their efforts to join the European Union and NATO.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

145-161

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/