Object structure

Creator:

Jarosińska-Buriak, Katarzyna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Wokół "Żyda wiecznego tułacza" - czyli o świętości, zmazie , czasie i przestrzeni = Discussing "The Wandering Jew" - a?few words on sacredness, stigma, time and space

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; literatura francuska - historia - 19 w. ; powieść francuska - 19 w.

Abstract_pl:

Obcowanie z książką francuskiego romantyka to stwierdzenie pewnego zastanawiającego braku: w miejsce dziejów Żyda Wiecznego Tułacza poznajemy losy członków jednej rodziny. Przywołany w tytule dzieła Sue Żyd-Tułacz pojawia się na kartach książki zaledwie kilkunastokrotnie. Incydentalny charakter fragmentów powiązanych z osobą Wędrowcy, w zestawieniu z tytułem dzieła, sugerującym obecność znaczącą, wręcz nakazuje zachować pewną czujność lektury i szukać wyjaśnień na innych poziomach tekstu. Znacząca i wyrazista, a zarazem niejako zdradliwa - w zestawieniu z niedostateczną obecnością w przestrzeni tekstu - intytulacja dzieła buduje rodzaj zastanawiającego paradoksu, prowokując pytanie o sens tego zabiegu.

Abstract:

By using the anthropological and religious studies tradition as well as the perspective of Judaistconcept of "sacred" time - Sabbath (A.J. Heschel), the article presents the motif of the eternallywandering Jew as described in the novel by Eugene Sue (R. Caillois, R. Otto, E. Levinas). Thediscussed figure is perceived by the author as living a combination of sacredness and stigma, asexperiencing Sacrum that creates distress and uneasiness, and finally as a manifestation of the ideaof the "Other". The most important part of this literary discourse seems to be the demonstrationof the wandering Jew through the Heschel`s idea of Sabbath and the "sanctification" of time, whereJosephs meets God of Sabbath in the convicted Jesus. ; Joseph, the pilgrim, and as a slave of space, is brought by Jesus - the God of Sabbath - to the state of grace, a time anticipating eternity. Such an exile is regarded here as a negative experience of culpability and expiation practice following deviations. Exploring the interpretative reading of Sue`s work, a form of blessed spirit becomes a predilection and shape of existence and salvation, while Joseph, the Wanderer is transformed into an apostle of "sacred" time.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr8

Pages:

165-177

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego