Object structure

Creator:

Kruk, Aleksandra

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

Polityka międzynarodowa w sferze działań i postulatów Omida Nouripoura = Omid Nouripour's political demands and activities

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

dżihad ; Niemcy ; Zieloni ; jihad ; Germany ; Greens

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy aktywności politycznej Omida Nouripoura, niemieckiego polityka perskiego pochodzenia, przedstawiciela ugrupowania Zieloni. Polityk wyspecjalizował się w obszarze polityki migracyjnej oraz polityki bezpieczeństwa i aktywnie działał w ramach komisji praw człowieka i pomocy humanitarnej, polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa niemieckiego Bundestagu. ; W artykule konfrontowano postulaty wyartykułowane w książkach O. Nouripoura z aktywnością na forum Bundestagu i sposobami formułowania postulatów wyborczych i programowych. Badano wypowiedzi polityka w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Z badań wynika, że główne zainteresowania polityka dotyczą aktualnych wyzwań i zagrożeń, m.in. związanych z konfliktami naBliskim Wschodzie oraz sytuacją migrantów w Niemczech i innych terytoriach.

Abstract:

The article focuses on the political activity of Omid Nouripour - a German politician of Persian descent, member of the Green Party. He specializes in immigration and security politics and participates in German Bundestag's Committees for Human Rights, Humanitarian Aid and Foreign Politics and Security. ; The article confronts ideas expressed in O. Nouripour books with his activity in Bundestag, election demands and statements in party's programmes. His statements in public as well as social media have been analyzed. The research shows that the politician's main interests concern current challenges and dangers resulting from conflicts in the Middle East and the situation of immigrants in Germany and other territories.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

193-213

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego