Object structure

Creator:

Krysik, Miłosz ; Rybski, Ryszard ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

Generic energy production model for smart grid emulation = Ogólny model producenta energii dla emulatora inteligentnych sieci energetycznych

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia postępy prac w kierunku stworzenia modelu bloku producenta energii, który będzie użyty jako część emulatora inteligentnych sieci energetycznych (smart grid). Blok ten umożliwia odwzorowanie zachowania wielu różnych przypadków produkcji energii i dzięki temu zdefiniowanie wielu scenariuszy testowych w celu ewaluacji algorytmów zarządzania energią. Model jest konfigurowalny i zmiana zachowania może być dokonywana w czasie jego pracy.

Abstract:

This work describes the progress towards creating a model of energy production block to be applied in a smart grid emulator. This block allows reflecting the behavior of many energy production cases and by that enables defining multiple test scenarios for evaluating energy management algorithms. The model is configurable and the behavior is adjustable in run-time.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

49-52

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego