Object structure

Creator:

Malinowski, Maciej ; Kampik, Marian ; Musioł, Krzysztof

Title:

Software for automation of measurements with Keysight E4980a LCR meter = Oprogramowanie automatyzujące pomiary wykonywane miernikiem RCL Keysight E4980a

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono oprogramowanie automatyzujące pomiary składowych impedancji, wykonywane miernikiem RLC Keysight E4980A. Oprogramowanie, napisane w środowisku Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications (VBA), jest szczególnie przydatne w przypadku wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych składowych impedancji oraz ich wykreślania w programie Microsoft Excel. ; Bardzo przydatną cechą programu jest możliwość obliczania błędów granicznych mierzonych parametrów RLC. Oprogramowanie steruje miernikiem przy wykorzystaniu interfejsu USB.

Abstract:

The paper presents software dedicated for automatic impedance measurements performed using Keysight E4980A precision LCR meter. The software has been written in Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications (VBA) and is very useful for automated determination of impedance frequency characteristics and for plotting them in Microsoft Excel. ; Another useful function implemented in the developed software is the possibility of calculation of absolute measurement error. The application software controls the LCR meter through USB interface.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

61-64

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego