Object structure

Creator:

Mróz, Piotr ; Kujawa, Daniel

Title:

System pomiarowo-sterujący do sterowania modelem ciężarówki z rozpoznawaniem obrazu z kamery = The measurement and control system for truck model control with image recognition from the camera

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki trwają prace nad rozbudową systemu pomiarowo-sterującego nadzorującego pracę czterech zestawów modeli ciągników siodłowych z naczepami. Prace prowadzone są w kierunku automatycznego podjeżdżania ciągnika do dowolnej naczepy. W związku z tym pierwszym krokiem jest rozpoznawanie naczepy na podstawie obrazu z kamery. ; W artykule przedstawiono rozbudowę struktury systemu pomiarowo-sterującego o system rozpoznawania obrazu. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań rozpoznawania naczepy na obrazie z kamery przeprowadzonych dwoma metodami: porównania ze wzorcem i zastosowania znaczników ArUco pod kątem możliwości wykorzystania ich w układach sterowania modelami ciężarówek.

Abstract:

At the Institute of Metrology, Electronics and Computer Science, the research is underway to develop a measurement and control system supervising the work of four sets of tractor models with semi-trailers. The works are carried out in the direction of the tractor automatically approaching any semi-trailer. Therefore, the first step is to recognize the semi-trailer based on the camera image. ; The article presents the expansion of the measurement and control system structure with an image recognition system. Additionally, are presented the results of research the trailer recognition on the image from the back camera made by two methods: comparison with the pattern and the use of ArUco markers. The research is made for its use in truck models.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

69-72

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego