Object structure

Creator:

Popławski, Andrzej

Title:

Efektywność systemu nadzoru wizyjnego w warunkach częstej zmiany sceny = The effectiveness of the video surveillance systems in conditions of frequent scene change

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W urządzeniach Internetu rzeczy (IoT) coraz częściej stosowane są systemy monitorowania i nadzoru wizyjnego. Wykorzystuje się tu różne techniki kompresji, które przyczyniają się do pogorszenia jakości obrazów. Jakość ta zależy nie tylko od zastosowanej kamery i techniki kompresji, ale również od treści rejestrowanej przez kamerę. W artykule zostaną przedstawione badania efektywności kompresji systemu nadzoru wizyjnego w warunkach częstej zmiany sceny.

Abstract:

Monitoring and video surveillance systems are increasingly used in IoT devices. Various compression techniques are used here, which contribute to the deterioration of image quality. This quality depends not only on the camera and compression technique used, but also on the content recorded by the camera. The article presents research on the coding efficiency of video surveillance system in the conditions of frequent scene change.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

85-88

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego