Object structure

Creator:

Turchan, Krzysztof ; Michta, Emil ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

Low-power artificial intelligence based sensors for wireless sensor network applications = Energooszczędne sensory bazujące na sztucznej inteligencji do zastosowań w sieciach sensorów bezprzewodowych

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia postępy prac w kierunku stworzenia zbioru zasad i narzędzi ułatwiających użycie technik SI na węzłach sieci bezprzewodowych sensorów. Proponowane podejście ma na celu realizacje operacji SI na węzłach, i poprzez to, przeniesienie przetwarzania danych jak najbliżej miejsca, w którym są one zbierane. Przetwarzanie musi być w takich przypadkach energooszczędne ale również niezawodne, ponieważ surowe dane nie będą przesyłane poza źródłowy węzeł sieci sensorów.

Abstract:

This work describes the progress towards creating a framework for applying AI techniques on low- power sensor nodes. The aim of the approach is to make use of the AI operations on the nodes to allow moving the data processing as close as possible to the place the data is collected. This requires the processing to be low power but reliable, since the raw data will not be transferred from the source node.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

105-108

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego