Object structure

Creator:

Krysik, Miłosz ; Piotrowski, Krzysztof ; Rybski, Ryszard

Title:

Idea of monitoring internal processes of distributed solar inverters = Idea monitorowania wewnętrznych procesów rozproszonych inwerterów solarnych

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje studium, którego celem jest analiza sposobów monitorowania wewnętrznego stanu równolegle połączonych falowników oraz zbadanie pośrednich interakcji pomiędzy tymi falownikami. ; Przedstawiono cechy systemu monitorowania i integracji z systemem sterowania. Środki te mogą być następnie wykorzystane do poprawy niezawodności i odporności mikrosieci i będą dalej badane w naszym emulatorze sieci energetycznej.

Abstract:

The paper presents a study aiming at analyzing the means to monitor the internal state of the parallel connected inverters and to investigate the indirect interactions between these inverters. ; Features of the monitoring system and integration with the control system were presented. These means can be then used to improve the reliability and resilience of the microgrids and will be investigated further in our energy grid emulator.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

49-52

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego