Object structure

Creator:

Zielony, Przemysław ; Michta, Emil ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

tinyDSM: data-oriented middleware for low-power IoT devices = tinyDSM: zorientowana na dane warstwa pośrednia dla energooszczednych urządzeń Internetu rzeczy

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Tworzenie aplikacji dla rozproszonych systemów pomiarowych i sterujących opartych na bezprzewodowych sieciach czujników lub ogólnie na urządzeniach Internetu rzeczy (IoT) wymaga wiedzy i doświadczenia. Zadanie to można uprościć, podchodząc do niego w sposób modułowy. ; Tworzenie aplikacji wykorzystujących warstwę pośrednią tinyDSM, zaproponowane w niniejszej pracy, jest skoncentrowane na danych i wspiera ponowne wykorzystanie kodu, ale także upraszcza uruchamianie programu. Zostanie ono zastosowane w projekcie SmartRiver.

Abstract:

Developing applications for distributed measurement and control systems based on wireless sensor networks or, general, on the Internet of Things (IoT) devices requires knowledge and experience. This task can be simplified by approaching it in a modular way. ; The approach for application development based on the tinyDSM middleware, proposed in this paper, is data-centric and supports reuse of code, but it also simplifies the program debugging. It will be applied in the SmartRiver project.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

121-124

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego