Object structure

Creator:

Maj, Jakub ; Piotrowski, Krzysztof ; Michta, Emil

Title:

Kangaroo: Multi-Hop protocol stack for Smart City sensor networks = Kangaroo: wieloskokowy stos protokołów dla sieci sensorowych Smart City

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'22

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono opis stosu protokołów Multi-Hop stosowanego w rozwiązaniach bezprzewodowych sieci sensorowych. W artykule przedstawiono wymagania stawiane stosowi, jego strukturę i funkcje, oraz rodzaje informacji przechowywanych w węzłach i przesyłanych pomiędzy nimi. ; Wymienione aspekty zostały opisane z podziałem na poszczególne warstwy stosu. Podejście stosowane w sieciach sensorowych Smart City bazuje na warstwie fizycznej dalekiego zasięgu.

Abstract:

This work presents the description of the Kangaroo Multi-Hop protocol stack used in Wireless Sensor Network solutions. The article presents the requirements for the stack, its structure and functions of the stack, as well as the types of information stored on the nodes and transferred between the nodes. ; These mentioned aspects are descibed with a division into individual layers of the stack. The approach used in Smart City Sensor Networks is based on the Long Range physical layer.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 r. w Łagowie

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

61-64

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego