Object structure

Creator:

Iwińska, Katarzyna

Contributor:

Chałubiński, Mirosław - red. ; Kilias, Jarosław - red. ; Korab, Kazimierz - red. ; Wincławski, Włodzimierz - red.

Title:

"Theory of agency" w socjologii europejskiej = "Theory of agency" in european sociology

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

Archer, Margaret (1943- ) ; Giddens, Anthony (1938- ) ; "Theory of agency" ; podmiotowe sprawstwo ; socjologia

Abstract_pl:

Celem artykułu jest pokrótce przedstawienie problemu natury teoretycznej, jakim jest podział sprawstwa i struktury w socjologii. Przedstawiono ogólny przegląd problemu podmiotowego sprawstwa. Autor ogranicza się do minimum szczegółów klasycznej metateorii, aby przedstawić dwie koncepcje teoretyczne Margaret Archer i Anthony'ego Giddensa.

Abstract:

The article aims to present briefly the problem of a theoretical nature, namely, the division of agency and structure in sociology. A general review of the problem of agency is presented. The author is confined to minimum details of classical meta-theory in order to present two theoretical notions of Margaret Archer and Anthony Giddens. ; The structure of the paper is as follows: firstly, the theoretical problem of "agency theory" in sociology is presented, secondly, differences between structuration theory and the morphogenetic approach are shown, and lastly, the importance of the reintegration of agency - structure dualism - is presented.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

203-229

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego