Object structure

Creator:

Głosińska, Ewa

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Pokrycie terenów zalewowych rzeki warty i poziom ryzyka powodziowego gmin powiatu poznańskiego

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Subject and Keywords:

tereny zalewowe ; pokrycie terenu ; ryzyko powodziowe ; floodplains ; land cover ; flood risk

Abstract_pl:

Celem artykułu jest analiza form pokrycia terenów zalewowych rzeki Warty gmin powiatu poznańskiego oraz określenie ich poziomu ryzyka powodziowego na zasadzie hierarchizacji. Wyodrębniono również grupy gmin o podobnej strukturze form pokrycia terenów zalewowych. Poziom ryzyka powodziowego poszczególnych gmin jest silnie zróżnicowany w zależności od form pokrycia terenów zalewowych.

Abstract:

The aim of this paper is analysis the cover forms of the Warta river floodplains in the Poznań district and assessment the level of individual community flood risk on the basis of their hierarchy. Also separated group of community with similar structure cover forms of floodplains. The flood risk level of individual community greatly varies depending on the cover form of floodplains.

Description:

w nagłówku strony tytułowej błędny numer serii głównej - 150 (powinno być 149) i numeru zeszytu - 30 (powinno być 29)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

106-122

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego