Object structure

Creator:

Zbądzki, Jakub

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Zaświaty - nieistniejące czy niepoznawalne? Tłumaczenie jako zysk interpretacyjny na przykładzie "Trenu X" Jana Kochanowskiego = The afterlife - non-existing or unknowable? The interpretation benefiting from translation. A case study of Jan Kochanowski?s "Lament X" [Tren X]

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

Kochanowski, Jan (1530-1584) - twórczość ; Treny ; hermeneutyka ; tłumaczenia ; zaświaty ; afterlife ; translations ; hermeneutics

Abstract_pl:

Ideą badań jest przedstawienie, w jaki sposób tłumaczenie utworu poetyckiego może wpływać na jego interpretację. W tym celu dokonano analizy fragmentu Trenu X Jana Kochanowskiego. Skoncentrowano ją na kluczowym dla dzieła pojęciu strony, jego znaczeniu etymologicznym i płynących z niego filozoficznych skutkach. ; Następnie, korzystając z hermeneutycznych metod w translatologii, porównano oryginalny tekst ze współczesnymi przekładami angielskimi, zwłaszcza z niekonwencjonalną wersją Barańczaka i Heaneya. Badania wykazały, że tłumaczenie nie jest rzeczą odrębną wobec pierwowzoru i może pomagać w jego zrozumieniu, stanowi zatem zysk interpretacyjny. Na tej podstawie autor proponuje nowe odczytanie utworu.

Abstract:

The idea of the research is to state how the translation of a poem may influence its interpretation. The excerpt of Lament X [Tren X] by Jan Kochanowski was studied for this purpose. The analysis is focused on the concept crucial to the poem, which is space, side, direction its etymological meaning and philosophical consequences resulting from it. Then, the original text is compared to modern English translations, especially to the unconventional work of Barańczak and Heaney. ; The comparison is made by using hermeneutic methods in translation studies. The study shows that translation is not separated from the Lament X [Tren X], moreover, it might be helpful in understanding it, hence the interpretation benefits from the translation. As a result, the author suggests a new interpretation of a poem.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

31-38

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego