Strona tytułowa

Dane o rozprawie doktorskiej

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Wprowadzenie do problematyki rosyjskiego feudalizmu
1. Tradycja bizantyjska
2. Kształtowanie się elementów ustroju feudalnego w dziejach Rosji
3. Terminologia problematyki feudalizmu

II. Problematyka feudalizmu rosyjskiego w ujęciu historiografii rosyjskiego Oświecenia i dekabrystów
1. Myśliciele epoki Oświecenia w Rosji wobec form feudalizmu rosyjskiego
2. Poglądy liderów nurtu dekabrystów w Rosji na fenomen feudalizmu rosyjskiego

III. Poglądy przedstawicieli rosyjskiej myśli społecznej pierwszej połowy XIX wieku
1. Kształtowanie się poglądów słowianofilów i okcydentalistów
2. Myśl słowianofilska a kwestia feudalizmu w Rosji w pierwszej połowie  XIX  wieku
3. Przedstawiciele kręgów okcydentalizmu rosyjskiego w pierwszej  połowie XIX w.

IV.  Piotr Czaadajew i Aleksander Hercen – ich spojrzenie na feudalizm  w Rosji
1. Kontrowersyjne poglądy Piotra Czaadajewa w kwestii rosyjskiego  feudalizmu
2. Feudalizm rosyjski w socjologicznej i historiograficznej spuściźnie  Aleksandra Hercena

V.  Teorie dotyczące formy feudalizmu rosyjskiego w końcu XIX wieku
i próba ich oceny
1. Przedstawiciele narodników i ich stosunek do specyfiki feudalizmu  w Rosji
2. Feudalizm rosyjski w ujęciu ideologii panslawistycznej
3. Przedstawiciele poczwiennictwa i ich stosunek do feudalizmu w Rosji
4. Myśliciele nurtu konserwatywnego w sporze o formę feudalizmu rosyjskiego

VI.  Ustrój gospodarczo-społeczny ziem ruskich w Średniowieczu w ujęciu  reprezentantów „szkoły państwowej”


VII. Rosja i zagranica – dwudziestowieczne kierunki w sporze o specyficzne cechy feudalizmu w Rosji
1. Ideologia eurazjatycka
2. Socjaliści i nacjonaliści
3. Reprezentanci Zachodu
4. Reprezentanci polscy

Zakończenie

Bibliografia