Object structure

Creator:

Kłosiński, Radosław ; Jurojć, Tomasz

Title:

Zastosowanie synchronizowanych okien czasowych do wyznaczania mocy czynnej na podstawie próbek = Application of synchronized time windows for evaluation of active power based on samples

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Przedmiotem pracy jest porównanie algorytmów do wyznaczania mocy czynnej na podstawie próbek napięcia i prądu, w dziedzinie czasowej i częstotliwościowej, bez oraz z zastosowaniem okien synchronizowanych i modyfikowanego dyskretnego przekształcenie Fouriera (MDFT). Wyniki eksperymentów numerycznych wskazują na dużą poprawę dokładności w wyniku stosowania okien synchronizowanych.

Abstract:

The object of the work is to compare algorithms for determining active power on the basis of voltage and current samples in the time and frequency domain, without and using synchronized windows and modified discrete Fourier transform (MDFT). The results of numerical experiments show a great improvement in accuracy as a result of using synchronized windows.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

29-32

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego