Object structure

Creator:

Koropiecki, Igor ; Powroźnik, Piotr ; Piotrowski, Krzysztof

Title:

Intelligent and interactive household simulation for energy management algorithms` evaluation = Inteligentna i interaktywna symulacja domostw do testowania algorytmów zarządzania energią

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia postępy prac w kierunku stworzenia narzędzia do symulacji domostw do testowania technik zarządzania energią. Właściwa ewaluacja w tym obszarze jest kosztowna, czasochłonna oraz dodatkowo może być obarczona błędami związanymi z czynnikiem ludzkim. Proponowane podejście zastępuje rzeczywistych użytkowników i ich urządzenia symulowanymi, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie wysokiego poziomu realizmu. Oferuje również elastyczność na poziomie trudnym do uzyskania w prawdziwych scenariuszach.

Abstract:

This work describes the progress towards creating a tool for simulating households for evaluation of energy management techniques. Proper evaluation in this area is costly, time consuming and additionally error prone due to human factors. The proposed approach aims at replacing the real users and their devices with simulated ones, but with achieving results as close to reality as possible. Further, it offers flexibility, usually not available in real test scenarios.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

33-36

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego