O Repozytorium

Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego (ReBUZ) udostępnia cyfrowe wersje prac stanowiących dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny pracowników i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Jego celem jest promowanie środowiska akademickiego, upowszechnianie dorobku naukowego uniwersytetu oraz wspomaganie dydaktyki.

Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie, publikacje książkowe oraz rozdziały w wydawnictwach zwartych, artykuły w czasopismach i wydawnictwach ciągłych, a także inne kategorie materiałów (sprawozdania, dane, itp.).

Zasób prezentowany jest w trzech kolekcjach:

  • jednostki organizacyjne, 
  • typy dokumentów,
  • czasopisma naukowe wydawane na UZ.

Repozytorium powstało na bazie dwóch kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej - Nauka  i dydaktyka oraz Habilitacje, doktoraty - i będzie systematycznie uzupełniane o materiały zawarte w ZBC oraz nowe publikacje zgłoszone przez Pracowników na adres  repozytorium@uz.zgora.pl. Udostępnianie pozyskanych materiałów odbywa się na podstawie umów licencyjnych zawartych z autorami lub redakcjami.

Repozytorium działa na oprogramowaniu dLibra stworzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe (PCSS) w oparciu o istniejące akty prawne.

 

Kontakt:

M.Kuncewicz@bu.uz.zgora.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji