Obiekt

Tytuł: Spalanie w powietrzu wzbogaconym tlenem jako możliwość ograniczenia emisji CO2 = The coal combustion in oxygen-enriched atmosphere as the way to reduce carbon dioxide emissions

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Streszczenie:

W artykule, opierając się na przeglądzie literatury oraz obliczeniach analitycznych i numerycznych spalania węgla kamiennego, przedstawiono wpływ atmosfery utleniającej na tworzenie się CO2 w spalinach. Wyniki obliczeń przedstawiono graficznie i dokonano ich analizy. Przeprowadzona analiza wykazała, że spalanie węgla w powietrzu wzbogaconym tlenem prowadzi do wzrostu koncentracji CO2 w spalinach, co pozwala na jego ograniczenie w drodze sekwestracji.

Abstract:

This paper presents the impact of the content of the gas atmosphere on the concentration of carbon dioxide in flue gas based on literature review and numerical and analytical calculations. The obtained results were presented graphically and there was made a comparative analysis. The research results prove that the coal combustion in oxygen-enriched atmosphere leads to CO2 concentration in flue gas increase, what allows to its reduction by the sequestration.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45596

Strony:

123-130

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji