Object

Title: Elastic analysis of thin fiber-reinforced plates = Analiza sprężystych płyt zbrojonych włóknami

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Abstract_pl:

W niniejszej pracy rozważa się zagadnienie zginania włóknokompozytowych płyt w zakresie sprężystym. Dla porównania, współczynniki sztywności płyty na zginanie i skręcanie wyznacza się według modelu Świtki i modelu warstwowego. Do wyznaczenia rozwiązania różniczkowego równania anizotropowej płyty zastosowano metodę elementów skończonych. Rozwiązanie numeryczne wyznaczono za pomocą opracowanego własnego programu komputerowego i wykorzystując program ABAQUS celem dokonania porównania. Praca zawiera wyniki wielu analiz numerycznych, wskazujące na wpływ kierunku ułożenia włókień oraz zastosowanych elementów skończonych i gęstości siatki elementów na wielkości fizyczne.

Abstract:

This paper is concerned with the bending problem of a fibre-composite plate in the elastic range. Within the classical Kirchhoff plate theory, two approaches are utilized. In the model due to Świtka, the fibre-composite plate is treated as a homogeneous medium with a number of embedded families of fibres, while in the second model the plate is considered as a system of orthotropic layers. The bending problem is formulated in classical and variational forms and solved by finite element method. We have developed our own computer code and numerically compared predictions of the two models and other models available in the program ABAQUS on test examples. Numerical results illustrating influence of the placement of fibres on the quantities of interest are also included.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46407

Pages:

117-134

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information