Object

Title: The assessment of the quality of public space on the example of Katowice and Bytom = Ocena jakości przestrzeni publicznej na przykładzie Katowic i Bytomia

Creator:

Kossak-Jagodzińska, Anna

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Abstract_pl:

Przestrzeń publiczna dobrze zaprojektowana jest przyjazna dla jej użytkowników. Istnieje szereg różnych metod badawczych, dzięki którym można ocenić ich jakość użytkową. W niniejszym opracowaniu poddano ocenie Rynek w Katowicach i w Bytomiu, oraz dwa kompleksy handlowe w tych miastach: katowickie SCC i bytomską Agorę (oba deklarujące w swym koncepcjach posiadanie placy o charakterze reprezentacyjno-publicznym). ; Po przedstawieniu ich zasadniczych cech kompozycyjno-przestrzennych, określono dominującą funkcję, przebadano jakość zagospodarowania (według koncepcji Halla) oraz potencjał tkwiący w prezentowanych przestrzeniach (metoda PPS). Dzięki tej analizie można oszacować czy analizowane przestrzenie publiczne zrealizowane zostały zgodnie ze swym potencjale, niedoinwestowane, czy też przeinwestowane. ; Wnioski stanowić mogą cenne źródło informacji przy podejmowaniu w przyszłości ewentualnych działań modernizacyjnych czy rewitalizacyjnych dla nich samych jak i punktem do zastanowienia się przy projektowaniu innych placy i obiektów o charakterze publicznym, tak by planowane były zgodnie z potencjałem ich wykorzystania.

Abstract:

A well-designed public space is friendly to its users. There are several different research methods to evaluate its utility quality. This study analyses town market squares in Katowice and Bytom, and two commercial complexes in these cities: SCC in Katowice and Agora in Bytom (both include representative-public squares in their concepts). ; First, their essential compositional-spatial features have been presented, then their dominant functions have been determined and eventually the quality of land use has been analysed (according to Hall's concept) as well as the potential of the presented spaces (PPS method).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47257

Pages:

51-61

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information