Object

Title: Design and construction problems connected with ensuring even thermal insulation of single-layer walls = Konstrukcyjne i wykonawcze problemy związane z zapewnieniem równomiernej izolacyjności termicznej ścian jednowarstwowych

Creator:

Stawiski, Bohdan

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Abstract_pl:

Projektowanie ścian jednowarstwowych wydaje się wyjątkowo proste. Dodatkowe ocieplenie wieńców i balkonów, w opinii wielu projektantów rozwiązuje wszystkie problemy. Jednak badania ścian jednowarstwowych pokazują, że wyrażona opinia nie jest prawdziwa. W referacie przytoczono wyniki badania ścian jednowarstwowych z silnymi oznakami przemarzania. ; Przeprowadzona analiza rozwiązania projektowanego oraz obliczenie czynnika temperatury fRsi na wewnętrznej powierzchni i porównanie go z fRsi wyznaczonym empirycznie pozwoliło wskazać przyczyny niepowodzenia w realizacji badanej ściany. Pokazano problemy związane z zapewnieniem jednorodności pola temperaturowego w ścianach oraz możliwości wykrywania obszarów podatnych na prawdopodobny rozwój pleśni i ochronę przegród przed zaistnieniem tego zjawiska przez wykonanie odpowiednich prac naprawczych poprzedzających niezbędny remont budynku po zagrzybieniu ścian i stropów.

Abstract:

The design of single-layer walls appears to be extremely simple. In the opinion of many designers, the additional insulation of tie beams and balconies continues to solve all problems. However, tests on single-layer walls show that the expressed opinion is not valid. The study quotes the results of tests on single-layer walls with strong signs of freezing. ; The conducted analysis of the design solution and calculation of the fRsi temperature factor on the internal surface and its comparison with fRsi determined empirically enabled reasons behind failure in the construction of the tested walls to be identified. ; The study presents problems connected with ensuring uniformity of the temperature field in walls, possibilities for detecting areas susceptible to the development of mold, and protection of partitions from the occurrence of this phenomenon by performing appropriate repair works preceding necessary renovations of the building which takes place after the occurrence of mold on walls and ceilings.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47429

DOI:

10.1515/ceer-2015-0044

Pages:

133-140

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information