Object

Title: Zawartość wybranych metali ciężkich w powierzchniowych warstwach gleb terenów zieleni uniwersyteckiej = The contents of selected heavy metals in surface layers of soils of urban green areas

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Abstract_pl:

Świadomie kształtowane tereny zieleni powinny być nie tylko atrakcyjne wizualnie, lecz również bezpieczne dla użytkowników. W pracy przedstawiono analizę stanu zieleńców uniwersyteckich zlokalizowanych na campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badania obejmowały właściwości fizyczno-chemiczne gleb, w tym analizę zawartości form ogólnych i biodostępnych wybranych metali ciężkich. Stwierdzono, że gleba na terenach zieleni wykazuje znaczne przekształcenia antropogeniczne, jednak zawartość metali ciężkich nie przekracza obowiązujących limitów.

Abstract:

Designed green areas should be not only visually attractive, but also safe for users. The paper presents the analysis of the state of university greengrocers located on the A campus of the University of ZielonaGóra. Physical and chemical properties of soils have been tested, including the analysis of the content of total and bioavailable forms of selected heavy metals. It was found that the soil in green areas shows significant anthropogenic transformations, however the content of heavy metals does not exceed the threshold limit values.

Description:

zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51515

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7457

Pages:

18-25

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information