Object

Title: O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej - rzutowanie na sytuację języka polskiego na Ukrainie = On the relativeness of norms of Polish Language Etiquette: projecting on the situation of Polish language in Ukraine

Creator:

Krawczuk, Ałła

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

W artykule omówiono zagadnienia współczesnej etykiety języka polskiego, które budzą największe wątpliwości normatywne wśród użytkowników polszczyzny, a które bywają różnie oceniane przez organy zajmujące się normami języka polskiego. Próba podjęcia analizy sądów i ocen generuje materiał do refleksji nad normatywnym statusem niektórych zjawisk etykiety językowej realizowanych przez osoby polskiego pochodzenia mieszkające na Ukrainie. ; Stawia się tezę, że formy grzeczności językowej polskiej emigracji, tożsame z przyjętymi (przez niektórych językoznawców) nowatorskimi strukturami polskiej etykiety, powinny być traktowane w języku polskim na Ukrainie łagodniej zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Ukraińców uczących się języka polskiego jako obcego należy uczyć form zróżnicowanych normatywnie (norma nakazowa i norma użytkowa), a także sytuacyjnych form grzecznościowych.

Abstract:

The article discusses the issues of the contemporary Polish language etiquette which cause the biggest normative doubts among the users of Polish, and which sometimes are differently assessed by the Polish language norm authorities. The attempt to take the analysis of judgments and evaluations generates the material for reflecting on the normative status of some of the language etiquette phenomena implemented by the persons of Polish origin living in Ukraine. ; The thesis is put forward that the forms of Polish emigre language politeness identical with the accepted (by some of the linguists) Polish etiquette innovative structures should be treated more leniently in Polish in Ukraine both in their written and oral forms. The Ukrainians studying Polish as a foreign language should be taught the forms varied normatively (the prescriptive norm and the use norm), as well as situational language politeness forms, looking for justification in the constantly updated sources of codification of the "seamless" pragmalingustic norm in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67236

DOI:

10.59444/2014SERredSte_Bugr26

Pages:

315-344

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Nov 2, 2023

In our library since:

Dec 14, 2022

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/74292

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information