polski   English  
 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Starodruki

Liczba publikacji w kolekcji: 161

Najczęściej przeglądane

  1. Trwalosc szczęsliwa krolestw albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stawiona, na utrzymanie nieoszacowaney szczęśliwości swoiey z Rozkazu J. W. N. JCi Xiędza Wacława Hieronima Sierakowskiego Arcy-Biskupa Lwowskiego. Cz. 2, Szczęsliwosc polskiego narodu [12323]
  2. Widok Krolestwa Polskiego ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami, jako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie, Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T 1. Księga 1 [11056]
  3. New Vermehrte Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung... [5092]
  4. Icones ksiąząt y krolow polskich. X. Iana Gluchowskiego, Proboscza Płockiego. Do tego są przyłożone wiersze łacinskie Iana Ianiciusa, Poety... [4930]
  5. Thron oyczysty albo pałac wiecznosci w krotkim zebraniu monarchow, xiąząt y krolow polskich z rożnych approbowanych Autorow, od Pierwszego Lecha, aż do teraznieyszych czasow, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący Historyą [3998]
  6. Trwalosc szczęsliwa krolestw albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stawiona, na utrzymanie nieoszacowaney szczęśliwości swoiey z Rozkazu J. W. N. JCi Xiędza Wacława Hieronima Sierakowskiego Arcy-Biskupa Lwowskiego. Cz. 1, Upadłe krolestwa [3776]
  7. Lausitzische Merckwürdigkeiten Darinnen Von Beyden Marggraffthümern in fünff unterschiedenen Theilen Von den Wichtigsten Geschichten, Religions und Kirchen Begebenheiten, Regiments Verfassung, Beschaffenheit der Schulen und Literatur, Landes Art und Fruchtbarkeit, Wie auch Gewerben Handthierungen und Commercien, zulängliche Nachrichten gegeben, Mit gehörigen Documenten und Anmerckungen bestärcket, Wie auch gehöringen Kupffer Blättern erläutert worden [3361]
  8. Paronomasia seu lusus in verbo: fortunae alea orbis humani a Iacobo Boczyłowicz, in lucem jacta [3240]
  9. Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, accedunt Codicis Silesiae Diplomatici Specimen, et Diplomatarium Bohemo-Silesiacum, quibus ut historia ab origine gentis usque ad imperium Augustissimi ac invictissimi Caroli VI [...] inseruntur dissertationes duae quarum prior Historiae Silesiacae Diplomaticae Specimen, altera Historiam Genealogicam Ducum Silesiae sistit [...] [3164]
  10. Chronica Johannis Naucleri praepositi tubingensis, succinctim compraehendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium, ab initio Mundi usque ad annum Christi nati 1500 [2815]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...