Object

Title: Culture and perception of leadership: Ideal leader in the country of origin and the country of residence - case of Germany. Study report (part two) = Kultura a percepcja przywództwa. Przywódca idealny w kraju pochodzenia i w kraju wyjazdu na przykładzie Niemiec. Raport z badań (część druga)

This page uses 'cookies'. More information