Kolekcja

Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uczelnia powstała 1 września 2001 z połączenia dwóch zielonogórskich szkół - Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Uchwałę o połączeniu uczelni przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 czerwca, a 6 lipca podpisał ją Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Wniosek o utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego opiniowały senaty Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Połączenie szkoły technicznej z humanistyczną zbliżone było do standardów uczelni amerykańskich, a jej nietypowy dla polskiego środowiska charakter pozwalał na kształcenie studentów w bardzo szerokim zakresie, zarówno w naukach humanistycznych, społecznych, artystycznych, jak i technicznych, ścisłych, ekonomicznych, biologicznych, a także prawnych (od 2014 r.) i medycznych (od 2015 r.). Kolekcja dokumentuje historię utworzenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezentuje zachowane dokumenty i materiały.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji