Kolekcja

Insygnia Uniwersytetu Zielonogórskiego

Insygnia to atrybuty władzy oraz godności i dostojeństwa rektora. Są one symbolicznym podkreśleniem niezależności i autonomii wspólnoty uniwersyteckiej, ale także władzy rektora jako przełożonego społeczności akademickiej.

Do insygniów należą:
- łańcuch,
- berło,
- pierścień.

Łańcuch to symbol powagi i godności pełnionego urzędu oraz trwałości i więzi łączących rektora z uniwersytetem.
Berło to oznaka władzy rektora w uniwersytecie, ale też symbol mądrości.
Pierścień to symbol zaślubin rektora ze społecznością akademicką, a także wierności ideałom akademickim i zawodowym.

Przynależne są władzy uniwersyteckiej - rektorowi, prorektorom i dziekanom i wykorzystywane są podczas najważniejszych uniwersyteckich wydarzeń dla podkreślenia ich uroczystego charakteru.

Autorem projektu oraz wykonawcą insygniów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest warszawski artysta plastyk Władysław Zabłocki. Znak Uniwersytetu, tzw. logo, wykorzystane w insygniach, zaprojektowała artystka plastyczka Alicja Matwijewicz, zielonogórzanka.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji