Object

Title: Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry

Creator:

Walczak, Barbara

Date:

2008

Resource Type:

rozprawa doktorska

Abstract_pl:

Praca prezentuje wyniki badań pyłu drogowego. Materiał, nazywany w literaturze pyłem drogowym, formowany jest przez cząstki mineralne i organiczne, pochodzące z gleby, emitorów przemysłowych i pojazdów samochodowych. W literaturze anglojęzycznej materiał taki określany jest jako "street dust" lub "urban dust" , co można tłumaczyć szerzej, jako "kurz drogowy", "nieczystości drogowe". Ogólnie ujmując, jest to materiał zalęgający na ulicach miast. W pracy przedstawiono wyniki badań próbek pyłu drogowego pobranych z ulic, oraz gleb pochodzących ze skwerków w Zielonej Górze. Pyl drogowy pobrano dwukrotnie w 56 punktach, glebę zaś w 10 punktach miasta.

Abstract:

The paper presents the results of tests performed on street dust. The material referred to in bibliography as street dust is formed by mineral and organic particles coming from soil, industrial emitants and road vehicles. In English bibliography this material is referred to as "street dust" or "urban dust", which can also be translated as "street impurities". Generally speaking, this material is surging along streets. The paper presents results of laboratory tests on samples of street dust collected on streets and soil coming from squares of green located in Zielona Góra. The street dust was collected twice in 56 points, the soil in 10 points of the city.

Description:

promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ ; recenzenci: dr hab. inż. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Instytut Budownictwa, dr hab. inż. Cezary Kabała Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, dr hab. inż. Edward Meller Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedra Gleboznawstwa ; dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; specjalność naukowa: ochrona środowiska terenów miejskich ; dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Instytut Inżynierii Srodowiska Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:13110

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2018

In our library since:

Jul 15, 2008

Number of object content hits:

25 306

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/14379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information