Object

Title: Skład chemiczny odcieków z odpadów przed i po mechaniczno - biologicznym przetworzeniu

Abstract_pl:

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami w I dekadzie XXI wieku jest zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji usuwanych na składowiska. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Dyrektywa Rady 1999/31/WE, w sprawie składowania odpadów. Zobowiązuje ona Polskę do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w odniesieniu do ich masy wytworzonej w roku 1995 o: 25% do roku 2010, 50% do roku 2013 oraz 65% do roku 2020. Informacje o ilości i składzie chemicznym odcieków z mono - składowisk biologicznie przetworzonych odpadów komunalnych są wciąż ograniczone. ; W pracy przedstawiono skład fizyczno - chemiczny odcieków z odpadów przed i po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu składowanych w skali technicznej oraz w reaktorach laboratoryjnych z recyrkulacją odcieków i bez. Zaprezentowano również model opisujący zmianę masy ulegającego biologicznej degradacji węgla organicznego w odpadach, w odciekach i biogazie. Uzyskane w pracy wyniki badań potwierdziły, że 5-6-tygodniowe kompostowanie odpadów zmniejsza emisję ładunków zanieczyszczeń organicznych w stopniu gwarantującym wypełnienie obowiązku wynikającego z dyrektywy o składowaniu odpadów do 2010 roku, jednakże, nie zapewnia pełnej stabilizacji odpadów wyrażającej się zmniejszeniem substancji organicznych usuwanych w odciekach o około 80-90%. Ponadto wykazano, że recyrkulacja odcieków oraz proces MBP zmniejszają czas emisji zanieczyszczeń w odciekach i biogazie.

Abstract:

The reduction of the waste removed to landfill, including particularly waste that are biodegradable, is the basic objective in the scope of waste management of the first decade of the 21st century. European Council Directive on the Landfill of Waste 1999/31/WE is of special importance. It obliges Poland to reduce the amount of storage of biodegradable waste with the reference to the mass produced in 1995 by: 25% by year 2010, 50% by year 2013 and 65% by year 2020. The objective can be achieved through mechanical and biological treatment (MBT) of municipal waste before storage. Data on chemical composition and the amount of leachate from mono-landfills of biologically treated municipal waste is limited. Chemical composition and the amount of leachate and biogas that are removed from waste before and after MBT treatment landfilled in technical scale and in laboratory with and without leachate recirculation were presented in the thesis. ; A stochastic model that describes a change of mass of organic carbon in waste, leachate and biogas was presented. Data that has been obtained proved that 5- to 6-week composting of waste reduces emission of organic pollutants loads to a degree which guarantees fulfillment of obligation resulting from the Directive on the Landfill of Waste until year 2010. Moreover, it was shown that emission period of pollutants in the leachate and biogas that were obtained from stabilized waste with recirculation and after MBT, is more brief than the one from untreated stabilized waste without recirculation.

Description:

promotor: prof. UZ, dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska ; recenzenci: prof. PWr., dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiskaprof. nadzw. PK, dr hab. inż. Robert Sidełko, Politechnika Koszalińska, Katedra Gospodarki Odpadamiprof. UZ, dr hab. inż. Zofia Sadecka, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:14727

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Mar 30, 2020

In our library since:

Feb 13, 2009

Number of object content hits:

9 094

Number of object content views in HTML format

78

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/16799

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information