Obiekt

Tytuł: Właściwości centrów paramagnetycznych kompleksów dopa-melaniny z kanamycyną i jonami miedzi(II)

Autor:

Kozdrowska, Lidia

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Streszczenie:

Praca zawiera wyniki badań DOPA-melaniny oraz jej kompleksów z kanamycyną i jonami miedzi(II) metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego EPR. ; Podstawową jednostką strukturalną melaniny jest indolo-5,6-chinon, który był dyskutowany w niniejszej pracy. EPR jest użyteczną metodą w badaniach melaniny ze względu na jej paramagnetyzm. ; Celem pracy było określenie rodzajów i właściwości centrów paramagnetycznych w kompleksach DOPA-melaniny z kanamycyną i jonami miedzi(II). ; Widma EPR rejestrowano za pomocą spektrometru na pasmo X (9,3 GHz) w temperaturze pokojowej oraz w zakresie 100-300 K. Analiza kształtu linii EPR potwierdziła dane literaturowe wskazujące, że kształt linii jest pośredni między linią o kształcie gaussowskim i lorentzowskim. ; Analizie poddano koncentrację melaninowych centrów paramagnetycznych i zaobserwowano, że kanamycyna powoduje wzrost, a jony miedzi(II) powodują spadek koncentracji centrów paramagnetycznych. Na podstawie analizy widm EPR jonów miedzi(II) przedstawiono w pracy propozycje kwadratowego otoczenia jonów Cu(II) w melaninie. ; Wykazano istnienie dwóch składników widma EPR, z których jeden spełnia prawo Curie i odpowiada centrom paramagnetycznym w stanie dubletowym ze spinem S = ?, a drugi nie spełnia prawa Curie i odpowiada centrom paramagnetycznym w termicznie wzbudzonym stanie trypletowym ze spinem S = 1. Zaproponowano strukturę chemiczną termicznie wzbudzonych centrów paramagnetycznych o spinie S = 1 występujących w melaninie.

Abstract:

This work comprises the study of DOPA-melanin complexes with kanamycin and copper(II) ions. ; A typical aminoglicoside antibiotics ? kanamycin was used in this work. Kanamycin is an anti-inflammatory drug. ; The indol-5,6-quinone group is the fundamental compound forming melanin. This group was discussed in this work.. ; In this work EPR spectra were measured by the use of an X-band (9,3 GHz) electron paramagnetic resonance spectrometer at room temperature and in the range 100-300K. The analysis of Cu(II) EPR spectra allows indicating of square co-ordination of these ions in melanin. ; Kanamycin causes the increase of paramagnetic centres in melanin, and copper(II) ions its decrease. ; The microwave saturation is characteristic for all recorded EPR lines of DOPA-melanin and the EPR spectra of copper(II) are not saturated with the used microwave power range. ; The temperature dependence of intensity of EPR spectra of investigated samples, indicated existence of two components in these spectra. The one of them fulfils the Curie low and the paramagnetic centres have a spin S = ?. The second, corresponds to paramagnetic centres in thermally excited triplet states with S = 1. The scheme of structures of paramagnetic centres with spin S = 1 was made.

Opis:

promotor: dr hab. Barbara Pilawa, prof. Śląskiej Akademii Medycznej, Katedra i Zakład Fizyki Medycznej ; recenzenci: dr hab. Ryszard Hrabański, Politechnika Częstochowska, Instytut Fizyki, dr hab. Ryszard Krzyminiewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Fizyki ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html ; image/x.djvu

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-07-19

Data dodania obiektu:

2006-03-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 043

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

9

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/2595

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji