Object

Title: Sytuacje dzieci przewlekle chorych w rodzinie

Creator:

Janion, Ewa

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Abstract_pl:

Przedmiotem rozprawy jest sytuacja dzieci długotrwale chorych w rodzinie. W pracy zaprezentowano obszerny materiał teoretyczny poświęcony problematyce zdrowia i choroby, wpływu przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka, sytuacji człowieka i jej rodzajów oraz wpływu choroby dziecka na rodzinę. Problematyka ta jest ściśle związana z przedmiotem przeprowadzonych badań. ; W pracy zamieszczono wyniki dokonanej diagnozy sytuacji dzieci przewlekle chorych w rodzinie. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić trzy typy sytuacji dzieci chorych, a w ramach każdego z nich wyłonić dwa podtypy. Omówienie każdego typu sytuacji poprzedzono teoretycznym wprowadzeniem, w którym ukazano psychologiczne i socjologiczne mechanizmy kształtowania danego typu sytuacji, funkcjonowania w niej dziecka i rodziców oraz jej specyficzne właściwości. Omówiono także podtypy sytuacji, których egzemplifikacją są zamieszczone charakterystyki indywidualnych przypadków. ; W rozprawie podjęto także problematykę społecznego wspierania rodzin dzieci przewlekle chorych. Zawarto w niej przemyślenia dotyczące wsparcia społecznego, jakie powinno być świadczone na rzecz tych rodzin. Odwołując się do danych diagnostycznych o trudnościach, niepowodzeniach i o potrzebach rodzin, wskazano na niezbędne formy i rodzaje ich wspierania.

Description:

promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki i Psychologii ; recenzenci: prof. dr. hab. Aleksandra Maciarz , Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej, dr hab. Henryk Cudak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Format:

text/html ; image/x.djvu

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:3196

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2018

In our library since:

Mar 20, 2006

Number of object content hits:

5 710

Number of object content views in PDF format

159

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/2655

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information