Obiekt

Tytuł: Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych

Autor:

Kempski, Adam

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

rozprawa habilitacyjna ; książka

Streszczenie:

Monografia dotyczy zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) układów napędów przekształtnikowych. Stosowane w tych układach nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne generują zaburzenia o znacznych poziomach, których widma są przesunięte z pasma niskich częstotliwości w obszar częstotliwości wysokich. Rodzi to nowe problemy związane z ich pomiarem, sposobami redukcji oraz eliminacją skutków ich obecności. Dominującym sposobem emisji zaburzeń do środowiska elektromagnetycznego w zakresie do 30 MHz jest przewodzenie poprzez dołączone przewody. ; W przekształtnikowych układach napędowych zaburzenia przewodzone wysokiej częstotliwości mogą dodatkowo stwarzać problemy z zapewnieniem kompatybilności wewnętrznej układu. W pracy, na podstawie wyników eksperymentalnych oraz analiz teoretycznych, wydzielono obwody prądów zaburzeń wspólnych i różnicowych w topologicznie symetrycznych układach trójfazowych. Na tej podstawie opracowano obwodowe modele rozpływu prądów zaburzeń oraz prądów łożyskowych wewnątrz silnika. ; Przy modelowaniu obwodów uwzględniono falowy charakter zaburzeń. Zaproponowano porównawczą metodę badania wpływu algorytmów sterowania na widmo zaburzeń w paśmie CISPR A, przy wykorzystaniu analitycznej dekompozycji widma zaburzeń na harmoniczne zaburzeń różnicowych i wspólnych. ; Wyniki analiz teoretycznych i badań symulacyjnych zweryfikowano eksperymentalnie w najbardziej rozpowszechnionym układzie dwukwadrantowego napędu przekształtnikowego z silnikiem asynchronicznym oraz w układach z czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości, falownikami trój- i czteropoziomowymi i przekształtnikiem matrycowym. Przedstawiono analizę metod ograniczania zaburzeń poprzez pasywną i aktywną kompensację napięcia zaburzeń oraz modyfikację impedancji toru rozpływu zaburzeń. Oprócz oceny skuteczności i ograniczeń aplikacyjnych proponowanych metod, przedstawiono ich wpływ na inne aspekty kompatybilności elektromagnetycznej systemu.

Abstract:

The research described in this monograph concerns issues connected with electromagnetic compatibility (EMC) of power converter drives. Modem converters used in such systems generate a high level of electromagnetic interference (EMI), the spectra of which are shifted from low to high frequency band. It causes new kinds of problems related to measuring methods, mitigation echniques and elimination ofthe consequences oftheir appearance. ; The dominant way ofEMI emission into electromagnetic environment in a frequency range up to 30 MHz is by conduction. Additionally, in the high frequency range conducted EMI in power converter drives can cause problems with internal electromagnetic compatibility ofthe system. In this work, based on experimental results and theoretical analyses, the circuits of common mode (CM) and differential mo de (DM) EMI in topologically symmetric three-phase systems have been distinguished. On this basis HF lumped equivalent circuits for EMI and bearing currents have been proposed. The wave nature of EMI currents has been taken into consideration. ; The method of comparative analysis ofthe influence of controi algorithms onto EMI spectra in the CISPR A frequency band using analytical decomposition ofthe spectrum into CM and DM mo des has been proposed.Theoretical analyses and results of simulations have been verified by tests carried out on a two-quadrant drive with induction motor fed-by frequency converter and additionally on drives with a four- quadrant frequency converter, multilevel inverters and a matrix converter. ; There has been presented the analysis of methods ofEMI suppression by means of passive and active cancellation ofthe CM voltage and the modification of the impedance of the CM current path. Beside the valuation of efficiency and limitations of the application area of these methods, an influence on other aspects of electromagnetic compatibility of the system has been presented.

Opis:

sposób ogłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron 6: Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 162, ZBC ; dyscyplina naukowa: elektrotechnika ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski Politechnika Warszawska, InstytutElektroenergetyki, prof. dr hab. inż.Zbigniew Nowacki, Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki, prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Elektrycznej ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Inżynierii Elektrycznej ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Inżynierii Elektrycznej ; specjalność naukowa: energoelektronika

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

text/pdf ; text/html

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:3836

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-07-18

Data dodania obiektu:

2006-07-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

15 353

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie HTML

226

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/3395

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji