Object

Title: Treatment of meat industry wastewater using coagulation and Fenton's reagent = Oczyszczanie ścieków zakładów mięsnych w procesie koagulacji i z zastosowaniem odczynnika Fentona

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Abstract_pl:

W badaniach porównano efektywności oczyszczania ścieków powstających podczas uboju i przetwórstwa mięsa w procesie koagulacji oraz w procesie utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. W procesie koagulacji wykorzystano dwa rodzaje koagulantów (PIX 113 i PAX XL 19). Stwierdzono, że stopień usunięcia ChZT przy użyciu PIX 113 był średnio o 9% wyższy w porównaniu do PAX XL 19. ; Stosując wyznaczoną jako najkorzystniejszą dawkę PIX 113 wynoszącą 0,6 g/dm3 ścieki po procesie koagulacji charakteryzowały się wartością ChZT, OWO i CA odpowiednio na poziomie 836 mg/dm3, 363 mg/dm3 i 359 mg/dm3. Porównując efektywność usunięcia zanieczyszczeń z oczyszczanych ścieków stwierdzono, że korzystniej prowadzić chemiczny proces ich oczyszczania z zastosowanie odczynnika Fentona. Jako najkorzystniejszą dawkę odczynnika Fentona wyznaczono 0,6/1,8 Fe2+/H2O2 g/dm3. ; Wartość ChZT ścieków oczyszczonych na drodze koagulacji oraz z zastosowaniem odczynnika Fentona wynosiła odpowiednio 515 mg/dm3 i 834 mg/dm3. Stopień usunięcia OWO ze ścieków z zastosowaniem odczynnika Fentona był średnio o 13% wyższy w porównaniu do procesu koagulacji. Stężenie OWO ścieków oczyszczonych w przypadku reakcji Fentona było na poziomie 241,4 mg/dm3 a po procesie koagulacji 363 mg/dm3. ; Przeprowadzone badania pokazały również, że pomimo wysokiego stopnia usunięcia zanieczyszczeń ścieki oczyszczone w obu procesach chemicznych nie mogą być odprowadzone do odbiornika naturalnego. Po obu procesach wartość ChZT ścieków oczyszczonych była prawie 7-krotnie (proces koagulacji) i 4- krotnie (reakcja Fentona) przekroczona w stosunku do dopuszczalnych wartości. Wartość OWO po procesie koagulacji i Fentona została przekroczona odpowiednio 12 i 8-krotnie. ; Prawie 5-krotnie (odczynnik Fentona) i 12-krotnie (proces koagulacji) w ściekach oczyszczonych została przekroczona wartość azotu całkowitego. Z uwagi na to sugeruje się łączenie tych procesów z innym procesami jednostkowymi np. procesem biologicznym lub ciśnieniowymi technikami membranowymi.

Abstract:

The aim of the paper was to study meat industry wastewater treatment efficiency during chemical processes. The research was carried out in two steps. The first step was the coagulation process and the second step was the Fenton reaction. It was found that wastewater treatment with the use of Fenton's reagent achieved a higher degree of removal of the pollutants determined as COD, TOC and TN in comparison to the coagulation of PIX 113. ; The most profitable dose of the Fenton's reagent was 0.6/1.8 Fe2+/H2O2 g/dm3. The degree of COD removal from the wastewater with the use of the Fenton's reagent was higher by 10% on average compared to PIX 113. TOC and TN removal efficiency, using the Fenton's reagent was higher by 13% and 40.5% respectively when compared to the coagulation process. The aim of the paper was to study meat industry wastewater treatment efficiency during chemical processes. ; The research was carried out in two steps. The first step was the coagulation process and the second step was the Fenton reaction. It was found that wastewater treatment with the use of Fenton's reagent achieved a higher degree of removal of the pollutants determined as COD, TOC and TN in comparison to the coagulation of PIX 113. ; The most profitable dose of the Fenton's reagent was 0.6/1.8 Fe2+/H2O2 g/dm3. The degree of COD removal from the wastewater with the use of the Fenton's reagent was higher by 10% on average compared to PIX 113. TOC and TN removal efficiency, using the Fenton's reagent was higher by 13% and 40.5% respectively when compared to the coagulation process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47188

Pages:

45-58

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information