Object

Title: Transformations of organic compounds in the open intercepting sewer = Przemiany związków organicznych w otwartym kanale ściekowym

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Abstract_pl:

Głównym zadaniem sieci kanalizacyjnych jest odbiór i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni lub odbiornika. Obecnie coraz częściej sieć kanalizacyjna jest analizowana w aspekcie zachodzących w niej procesów biochemicznych. Kanał doprowadzający ścieki do oczyszczalni można potraktować jak przepływowy odbiornik ścieków i przyjąć, że zachodzą w nim przemiany, których podstawą są procesy samooczyszczania zachodzące w rzekach. ; Zmiany w składzie ścieków w kanalizacji mogą w istotny sposób wpływać na pracę oczyszczalni i odbiornik ścieków oczyszczonych. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian charakterystyki ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków kanałem otwartym. Ustalono, że na procesy zachodzące w kolektorze otwartym znaczący wpływ mają czynniki zewnętrzne. ; Najważniejszym z nich jest temperatura otoczenia i stopień nasłonecznienia. Temperatura ścieków wpływa na rozpuszczalność tlenu w ściekach i aktywność mikroorganizmów. System kaskadowego przepływu ścieków w kolektorze zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia warunków beztlenowych.

Abstract:

The paper presents results of studies concerning the designation of COD fraction in the raw wastewater. The test object was open intercepting sewer of Zielona Góra. Methodology for determining the COD fraction was based on the guidelines ATV- A 131. ; The real concentration of fractions in raw wastewater and the percentage of each fraction in total COD are different from data reported in the literature. The processes occurring in an open interceptor are also influenced by external factors. The most important of them are the ambient temperature and the extent of solar exposure. ; The changing temperature influences solubility of oxygen and activity of microorganisms. Open space and cascade arrangement of the interceptor decrease the probability of oxygen-free environment. In this case, the dominating significance in the decomposition of organic compounds is to be ascribed to oxygen processes.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47245

Pages:

19-28

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information