Object

Title: Geopolymers in construction = Zastosowanie geopolimerów w budownictwie

Group publication title:

CEER, nr 16 (2015)

Abstract_pl:

W ramach poszukiwania zastępczych i ?zdrowszych? spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. ; Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

Abstract:

Within the framework of quests of supplementary and ?healthier? binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47372

DOI:

10.1515/ceer-2015-0002

Pages:

25-40

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 16

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information