Object

Title: Regulamin uroczystości złożenia hołdu lennego JKM Fryderykowi Wilhelmowi, królowi pruskiemu, przez suwerenne Księstwo Śląskie i Hrabstwo Kłodzkie dnia 15 października 1786 r. = Instructions for the ceremony of swearing fealty to his majesty Frederic Wilhelm, king of Prussia, by the Sovereign Duchy of Silesia and the County of Kłodzko, held on october 15th, 1786

This page uses 'cookies'. More information