Obiekt

Tytuł: Insygnia Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor:

Zabłocki, Władysław

Data wydania:

[2001]

Typ zasobu:

fotografia

Współtwórca:

Matwijewicz, Alicja

Opis:

Insygnia to atrybuty władzy oraz godności i dostojeństwa rektora. Są one symbolicznym podkreśleniem niezależności i autonomii wspólnoty uniwersyteckiej, ale także władzy rektora jako przełożonego społeczności akademickiej. ; Do insygniów należą: łańcuch, berło i pierścień: ; - łańcuch to symbol powagi i godności pełnionego urzędu oraz trwałości i więzi łączących rektora z uniwersytetem; ; - berło to oznaka władzy rektora w uniwersytecie, ale też symbol mądrości; ; - pierścień to symbol zaślubin rektora ze społecznością akademicką, a także wierności ideałom akademickim i zawodowym. ; Insygnia przynależne są władzy uniwersyteckiej - rektorowi, prorektorom i dziekanom, wykorzystywane są podczas najważniejszych uniwersyteckich wydarzeń dla podkreślenia ich uroczystego charakteru. ; Insygnia wykonane są ze srebra, a kamienie w ogniwach łańcucha to zielone nefryty. Nefryty zdobiły również insygnia Politechniki Zielonogórskiej, a wcześniej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Nawiązująca do nefrytów zieleń o podobnym odcieniu jest oficjalnym kolorem Uniwersytetu. ; Elementy logo uczelni stanowią: napis Uniwersytet Zielonogórski oraz litery UZ zespolone z wizerunkiem piastowskiego orła. Przy tworzeniu znaku autorka czerpała inspirację z symboliki uniwersytetów, a ponieważ orzeł jest podstawowym elementem symbolu większości uczelni, autorka sięgnęła po wizerunek orła piastowskiego z czasów Kazimierza Wielkiego, z pieczęci majestatycznej króla z 1336 roku, który dziś znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Logo uczelni i orzeł stanowią elementy łańcucha rektora.

Format:

application/pdf

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji