Object

Title: Numerical and experimental analysis of a shear connection made using a top-hat profile = Analiza numeryczna i doświadczalna połączenia ścinanego wykonanego za pomocą łącznika kapeluszowego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Abstract_pl:

W pracy zaproponowano model numeryczny połączenia ścinanego płyty żelbetowej z kształtownikiem stalowym. Zespolenie wykonano przy użyciu łącznika kapeluszowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań doświadczalnych połączeń ścinanych w konstrukcjach zespolonych. Podano wymiary geometryczne oraz parametry materiałowe analizowanego modelu połączenia, dla którego wykonano badania eksperymentalne. Porównano wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych z wynikami analizy numerycznej wykonanej przy użyciu programu ANSYS. Przeanalizowano przebieg krzywych poślizgu dla obu przypadków wskazując korelację między wynikami doświadczalnymi i numerycznymi.

Abstract:

The paper proposed a numerical model of a shear connection between a reinforced concrete slab and a steel shape. The connection was made using a top-hat profile. A method for conducting experimental research on shear connections in the composite structures was presented. Geometric dimensions and material parameters of the analysed model of connection, on which the experimental research was conducted, were noted. The results of the conducted experimental research were compared to the results of the numerical analysis performed using ANSYS software. displecement curves were analysed for both cases and any correlation between experimental and numerical results was noted.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61858

DOI:

10.1515/ceer-2017-0036

Pages:

69-78

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information