Object

Title: Zahn-Wellens test in industrial wastewater biodegradability assessment = Test Zahn-Wellensa w ocenie biodegradowalności ścieków przemysłowych

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Abstract_pl:

Podatność na biodegradację zanieczyszczeń zawartych w badanych ściekach przemysłowych oceniono zgodnie z metodyką opracowaną na podstawie testu OECD - Test Zan-Wellens`a (OECD 302B). Badaniom poddano: ścieki z przemysłu metalowego z odlewni ciśnieniowej aluminium. ; W procesie produkcyjnym oprócz stopów aluminium wykorzystywane są środki smarne, oddzielacze od form, środki zapobiegające przyleganiu, substancje czyszczące oraz lakiery syntetyczne; odcieki z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, takich jak: odpady pofiltracyjne, odczynniki chemiczne, chłodziwa, emulsje wodne, odpady olejowe i inne pochodzenia przemysłowego, osady z oczyszczania ścieków galwanizerskich. ; Zmniejszenie wartości ChZT w próbkach w kolejnych dobach prowadzenia testu świadczy o tym, że substancje organiczne zawarte w badanych ściekach ulegają stopniowej biodegradacji w warunkach tlenowych. Najwyższy stopień biodegradacji ścieków z odlewni ciśnieniowej aluminium wynoszący 65,7% stwierdzono w 28 dobie prowadzenia testu. Nie uzyskano jednak progu minimalnego stopnia biodegradacji wynoszącego 80% po 13 dobach napowietrzania, który w teście Zahn-Welens`a pozwala uznać badaną substancję za podatną na rozkład biologiczny. ; Natomiast test Zahn-Wellens`a przeprowadzony dla odcieków z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych wykazał, że w 14 dobie procesu uzyskano wysoki (87,1%) stopień rozkładu substancji organicznej, mierzony obniżeniem wartości ChZT. Dalsze napowietrzanie próbek nie wpłynęło na zwiększenie biodegradacji i po 28 dobach wskaźnik ten wynosił 87,9%.

Abstract:

Biodegradability of pollution contained in examined industrial wastewater was assessed according to methodology based on Zahn-Wellens (OECD 302B) test. The following kinds of wastewater were examined: metal industry wastewater from aluminium pressure foundry; wastewater from industrial waste treatment processes, such as: filtration waste, chemical reagents, coolants, water emulsions, oil wastes and other industrial wastes, galvanising waste treatment processes sludge. ; Samples COD value decrease in the subsequent days of the experiment proves that organic substances contained in the examined wastewater undergo gradual biodegradability in aerobic conditions. The highest biodegradability degree of aluminium pressure foundry wastewater equal 65.7% was noted during 28 day of the experiment. However, the minimum biodegradability degree equal 80% after 13 aeration days, which in Zahn-Wellens test allows to determine the examined substance to be biodegradable, has not been achieved. ; Meanwhile, Zahn-Wellens test conducted for wastewater from industrial waste treatment processes showed that in the day 14 of the process, high (87.1%) organic substance degradation degree, measured with COD value decrease, was achieved. Further aeration of the samples did not increase biodegradability, which equalled 87.9% after 28 days.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:63714

DOI:

10.2478/ceer-2018-0007

Pages:

77-86

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information