Dla autorów i wydawców

 

Wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszamy do prezentowania swoich publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.
Osoby zainteresowane zamieszczeniem swoich prac w ZBC prosimy o dostarczenie dwóch podpisanych egzemplarzy umów oraz cyfrowej bądź papierowej wersji dokumentu do sekretariatu biblioteki:
 

Biblioteka Uniwersytecka
al. Wojska Polskiego 71
Piętro I, pokój 1.06
65-762 Zielona Góra 

Wszelkich informacji związanych z publikowaniem dokumentów udziela:

 
Małgorzata Kuncewicz, tel. 68 328 21 55, mail: M.Kuncewicz@bu.uz.zgora.pl 
 
Zarządzenie JM Rektora w sprawie tworzenia kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. 
 
Umowy Licencyjne:
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Twórca 
 

 

Wzory umów licencyjnych "UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO" dla wydawnictw.
Umowy dotyczą czasopism, książek, dzieł plastycznych, materiałów radiowych i wideogramów:

Licencja Biblioteka Cyfrowa - Czasopismo
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Książka
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Dzieło Plastyczne
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Materiały radiowe
Licencja Biblioteka Cyfrowa - Wideogram 

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji