Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC).

Pytanie: Co to jest dLibra?
Odpowiedź: dLibra to środowisko służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania w sieci internet zgromadzonych w bibliotece publikacji.

Pytanie: Jak mogę udostępnić swoje publikacja w ZBC?
Odpowiedź: Należy skontaktować się z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej. Więcej szczegółów znajdziesz w odnośniku "Opis projektu".

Pytanie: Co to jest kolekcja?
Odpowiedź: Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać. Niektóre atrybuty występują we wielu kolekcjach, inne natomiast są specyficzne dla określonych kolekcji. Np. atrybut tytuł występuje we wszystkich kolekcjach, gdyż każdą publikację można jakoś zatytułować. Atrybut identyfikator zasobu  natomiast jest elementem opisu tylko niektórych publikacji.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie ogólne?
Odpowiedź: Każda publikacja składa się z opisu (zestawu atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca, słowa kluczowe itp.) oraz treści. Użytkownik, chcąc znaleźć interesujące go dane, tworzy wyrażenie wyszukiwawcze za pomocą słów i operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym zarówno w opisach publikacji jak i w ich treści, oczywiście z uwzględniane operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne może być przeprowadzone na poziomie całej ZBC - przeszukiwane są wtedy publikacje we wszystkich kolekcjach, lub na poziomie wybranej kolekcji - przeszukiwane są wtedy tylko publikacje zgromadzone w tej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania oraz znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników. 

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie w katalogu?
Odpowiedź: Wyszukiwanie w katalogu, w przeciwieństwie do wyszukiwania ogólnego, ogranicza się do wyszukiwania jedynie w opisach publikacji. Wyszukiwanie to ma zastosowanie np. wtedy, gdy chcemy znaleźć książki napisane przez Jana Kowalskiego, ale nie interesują nas książki o Janie Kowalskim.
Podobnie jak w przypadku wyszukiwania ogólnego, wyszukiwanie w katalogu może być zrealizowane zarówno na poziomie całej biblioteki lub tylko w wybranej kolekcji.

 

Zobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji