Opis projektu

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność.

Biblioteka realizuje ze swojego założenia idee programów europejskich włączając się w propagowanie społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy, wspiera rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego. Służy naukowcom, studentom, uczniom oraz tym wszystkim, którzy zainteresowani są wiedzą, nauką, sztuką i kulturą.

ZBC to z założenia regionalna biblioteka cyfrowa. Należy do tej grupy akademickiej, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Pomysłodawcą, koordynatorem i liderem projektu jest Uniwersytet Zielonogórski. ZBC tworzą obecnie Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Biblioteka Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (WiMBP). Planowana jest również współpraca z kolejnymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi z miasta i regionu. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję, która może wzbogacić zbiory tej biblioteki oraz poszerzyć wiedzę o regionie.

ZBC dzieli zbiory na pięć dużych kolekcji:

Nauka i dydaktyka - zasób obejmuje dorobek naukowy środowiska akademickiego oraz materiały edukacyjne (monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma oraz inne publikacje).

Habilitacje, doktoraty - zasób obejmuje rozprawy doktorskie i habilitacyjne obronione na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dziedzictwo kulturowe - zasób obejmuje najcenniejsze zabytki kultury piśmienniczej (rękopisy, starodruki, zbiory kartograficzne, dokumenty życia społecznego) oraz kolekcje dzieł sztuki (rysunek, grafikę, malarstwo, plakaty, fotografię artystyczną, ekslibrisy).

Regionalia - zasób obejmuje materiały, dokumenty oraz dzieła dotyczące Zielonej Góry i Ziemi Lubuskiej, również w jej dawnych granicach historycznych. Prezentujemy tu wydawnictwa współczesne oraz zbiory archiwalne (kroniki, statuty, przywileje, ikonografię, kartografię, dokumenty życia społecznego) także twórczość artystów lubuskich z kolekcji bibliotecznych.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych - zasób obejmuje dokumenty zastrzeżone tylko dla osób niewidomych i słabowidzących. Opierając się na art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który brzmi: "Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia" udostępniamy publikacje, które mają pomóc osobom z dysfunkcją wzroku (szczególnie studentom i osobom uczącym się) pozyskiwać informacje niezbędne w procesie uczenia się.

Dostęp do niektórych materiałów może być – na życzenie autorów lub właścicieli praw wydawniczych – ograniczony lub chroniony hasłem.

Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia w ZBC zajmuje się Biblioteka Uniwersytecka oraz WiMBP.

Kontakt:

M.Kuncewicz@bu.uz.zgora.pl,

M.Ogrodowczyk@bu.uz.zgora.pl

ZBC powstała w porozumieniu i współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym (PCSS) w oparciu o oprogramowanie dLibra

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji