Object

Title: Reduction of pollutant concentrations in the plant systems with the inert filter bed. Part I: biological absorbtion of nitrogen and phosphorus in nitrophytes in micro - cultivations fertilized with domestic wastewater = Redukcja stężeń zanieczyszczeń w roślinnych systemach ze złożem inertnym. Część pierwsza: absorpcja biologiczna azotu i fosforu w nitrofitach z mikroupraw nawożonych ściekami bytowymi

Creator:

Dąbek, Zbigniew

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono badania roślin nitrofitowych Polygonum persicaria L. oraz Epilobium parviflorum Schr. w mikrouprawie ze złożem inertnym wypełnionym sztucznym kruszywem, keramzytem. Rośliny nawożono separowanymi ściekami bytowymi z osadnika szybowego z separatorem fazy stałej z efektem Coandy. Chemiczną analizę ilościową, azotu i fosforu wykonywano testami saszetkowymi na roztworzonych spopielonych częściach roślin, spektrofotometrem DR 2800 ECO HACH LANGE. ; Dla zunifikowania wyników w stosunku do innych badań, zaproponowano wprowadzenie wskaźnika Ap, stosując wskaźnik biologicznej absorpcji pierwiastków n_p z klarku litosfery. Wskaźnik obliczano ze stosunku ilości pierwiastka w popiele rośliny do ilości pierwiastka rośliny rosnącej w glebie. Zdefiniowano również Kx współczynnik migracji wodnej pierwiastków w roztworze złoża. Jako stosunek danego pierwiastka w suchej (mineralnej) zawartości wody, do jego zawartości w złożu (litosferze), erodowanym przez (tę wodę) roztwór wodny złoża. ; Opisano analizowane rośliny, porównując ich absorpcję wskaźnikiem Ap. Analizowano istotne różnice makrofitów z gatunku Phragmites australis Cov. oraz Glyceria maxima L. w stosunku do nitrofitów. Stwierdzono, że rośliny porównywane, mają maksimum absorpcji azotu występujące w liściach. Stwierdzono najwyższą absorpcję fosforu w korzeniach E.Parviflorum, oraz w liściach G.maxima. Zauważno, że nitrofity absorbują azot w liściach, a fosfor w korzeniach. ; Natomiast makrofity absorbują azot i fosfor w liściach. Również odnotowano, że absorpcja azotu z przemiany biochemicznej substancji organicznej, ma swoje pozytywne podłoże w zastosowaniu osadnika szybowego z separacją fazy stałej. Zastosowanie osadnika szybowego nie przeciąża złoża, zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesów biochemicznych w ściekach doprowadzonych do złoża z kruszywem inertnym. Zdefiniowano pojęcie kruszywa inertnego.

Abstract:

The publication presents the experiment conducted on the nitrophyte plants of the species Polygonum persicaria L. and Epilobium parviflorum Schr., in the micro- cultivation with the inert filter bed filled in with an artificial aggregate, keramzite. The plants were fertilized with domestic wastewater separated in a well settling tank with the Čoanda effect separator. ; A chemical quantitative analysis for absorbents in the plant parts was performed after their spectrophotometric burning to ashes. The unification of the results was suggested by introducing a marker of the biological element absorption A_b, which was calculated as the ratio of the element in the plant ash to the content of the element in the plant growing in the soil. ; A water migration marker of the element K_x in the water solution was deduced from the ratio between the element content of dry water to its content of the eroding filter bed. A comparison was made between nitrogen and phosphorus absorption in the nitrophyte and macrophyte plants representing Phragmites communis Cov. and Glyceria maxima which revealed similarities in the absorption of biogenic elements in the vegetative parts of these plants.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47203

Pages:

99-107

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information