Object

Title: Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage = Badania ko-fermentacji obornika drobiowego i kiszonki z kukurydzy

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

Rozwój produkcji mięsa drobiowego jest połączony ze wzrostem ilości obornika. Właściwości chemiczne predysponują te odpady do przetwarzania metodą fermentacji metanowej. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu amoniaku i lotnych kwasów tłuszczowych na mezofilową ko-fermentację metanową obornika drobiowego i kiszonki z kukurydzy. ; Celem badań było ustalenie stopnia biodegradacji obornika drobiowego i kiszonki kukurydzy zmieszanych w różnych proporcjach. Badania potwierdziły pozytywny wpływ ko-fermentacji odchodów kurzych z kiszonką, a najlepszy efekt uzyskano po zmieszaniu badanych substratów w równych porcjach. Stopień rozkładu substancji organicznych zawartych w oborniku wyniósł 61,8% i był wyższy niż w mono-fermentacji obornika i kiszonki z kukurydzy.

Abstract:

The development of the production of poultry meat is connected with an increase in the quantity of the manure. The chemical characteristics predisposes this waste to processing by methane fermentation method. This study investigated the influence of ammonia and volatile fat acids on mesophilic anaerobic digestion of poultry manure. ; The aim of the studies was: to determine the degree of biodegradation of the poultry manure as well as manure and corn silage mixed in various proportions in the process of mesophilic fermentation, to evaluate the impact of mineral nitrogen and volatile fat acids on the course of fermentation, and to establish optimum proportions of these types of waste. ; The tests confirmed the positive effect of co-fermentation of poultry manure with corn silage. The most favourable ratio for mixing the substrates is the equal percentage of their dry matter in the mixture. With such waste mixing proportions, the degree of degradation of organic substances contained in the manure amounted to 61.8% and was higher than in the mono-digestion of manure and corn silage.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47327

DOI:

10.2478/ceer-2014-0013

Pages:

31-47

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information