Object

Title: Evaluation of biodegradability of waste before and after aerobic treatment = Ocean podatności na rozkład biologiczny odpadów przed i po tlenowym przetworzeniu

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Abstract_pl:

Decydujący wpływ na ilość i czas trwania emisji zanieczyszczeń ze składowisk ma udział materii organicznej w odpadach. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE nałożyła na Polskę i inne kraje członkowskie obowiązek zmniejszenia ilości łatwo ulegających biodegradacji odpadów organicznych kierowanych na składowiska. ; W krajach rozwijających się, zalecaną metodą biologicznej stabilizacji odpadów przed składowaniem jest rozkład tlenowy. Istotną zaletą stosowania biostabilizacji odpadów w warunkach tlenowych jest intensyfikacja rozkładu organicznych frakcji odpadów do postaci łatwoprzyswajalnej dla mikroorganizmów prowadzących beztlenowy rozkład odpadów na składowisku. ; W artykule przedstawiono wpływ tlenowego przetwarzania odpadów i recyrkulacji odcieków na podatność odpadów n rozkład biologiczny odpadów stabilizowanych w beztlenowych reaktorach laboratoryjnych. Badania wykazały, że konwersja węgla organicznego w metanu w reaktorze odpadów po tlenowym przetworzeniu z recyrkulacją, była o około 45 % wyższa, niż w reaktorze nieprzetworzonych odpadów stabilizowany bez recyrkulacji.

Abstract:

An important advantage of use of an aerobic biostabilization of waste prior to its disposal is that it intensifies the decomposition of the organic fraction of waste into the form which is easily assimilable for methanogenic microorganisms involved in anaerobic decomposition of waste in the landfill. ; In this article it is presented the influence of aerobic pre-treatment of waste as well as leachate recirculation on susceptibility to biodegradation of waste in anaerobic laboratory reactors. The research has shown that in the reactor with aerobically treated waste stabilized with recilculation conversion of the organic carbon into the methane is about 45% higher than in the reactor with untreated waste stabilized without recirculation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47334

DOI:

10.2478/ceer-2014-0020

Pages:

121-132

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information