Object

Title: The impact of varied fertilisation on the concentration of cadmium and copper in organs of willow trees (Salix viminalis) = Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej

Creator:

Sieciechowicz, Aleksandra

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 16 (2015)

Abstract_pl:

W pracy określono wpływ zróżnicowanego nawożenia osadami ściekowymi na zmiany zawartości kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej przez pierwsze trzy lata uprawy. Najmniejszą średnią zawartość kadmu w biomasie Salix viminalis wykazano dla plantacji nawożonej mineralnie. ; Średnia zawartość miedzi w biomasie roślin nawożonych mineralnie była o ok. 23,4% większa od zawartości tego metalu w roślinach uprawianych na glebie nienawożonej. Wykazano, że sposób nawożenia nie wpływa na miejsce kumulowania się kadmu w roślinie. Najwyższe zawartości kadmu i miedzi odnotowano w próbkach listowia Salix viminalis (odpowiednio 1,76 mg/kgs.m. i 12,73 mg/kgs.m.).

Abstract:

The paper presents the impact of varied fertilisation with sewage sludge on the concentration of cadmium and copper in willow organs during the first three years of cultivation. The lowest mean concentration of cadmium in Salix viminalis biomass was found in the plantation fertilised only with mineral fertilisers ; The mean content of copper in the biomass of plants fertilised with mineral fertilisers was higher than the content of this metal in plants grown in non-fertilised soil by 23.4%. It has been shown that the method of fertilisation does not have an impact on the cadmium allocation in different organs. The highest content of cadmium and copper in the willow biomass was found in the foliage (1,76 mg/kgd.m. and 12,73 mg/kgd.m. respectively).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47399

DOI:

10.1515/ceer-2015-0014

Pages:

181-194

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 16

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information