Object

Title: Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development = Odnawialne źródła energii w województwie lubuskim (Polska). Stan obecny i perspektywy rozwoju

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje stan obecny produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy jego rozwoju w oparciu o badania istniejących zasobów i możliwości ich wykorzystania. Województwo lubuskie nie jest znaczącym producentem energii elektrycznej w Polsce. Pod względem ilości produkcji energii zajmuje 12 miejsce na 16 województw. Roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych wynosi 290,9 GWh, co stanowi 11,6% ogólnej produkcji. ; W województwie lubuskim na koniec 2014 roku były zainstalowane 73 koncesjonowane elektroenergetyczne źródła wytwórcze OZE o łącznej mocy 189 MW. Największą moc osiągamy z elektrowni wodnej szczytowo-pompowej (91,3 MW). Łączna moc koncesjonowanych instalacji wykorzystujących OZE w województwie lubuskim wzrosła ze 103 MW w 2007 r. do około 189 MW w 2014 roku. ; Badania istniejących zasobów wskazują na możliwość rozwoju OZE. Trwają przygotowania do budowy 66 nowych farm wiatrowych, o łącznej mocy 1834 MW [32], 89 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 468 MW, 21 elektrowni wodnych o mocy ok. 60 MW, 54 elektrowni biogazowych obiektów o łącznej orientacyjnej mocy wynoszącej około 67 MW. Łączna moc planowanych do budowy instalacji OZE do 2023 roku ma wynieść 2469 MW. ; Najbliższe lata mają zatem przynieść aż 13-krotny wzrost zainstalowanej mocy instalacji OZE w województwie lubuskim. Nadal nie planuje się jedynie wykorzystanie geotermii głębokiej ze względu na niską opłacalność.

Abstract:

The article presents the present situation in terms of energy production from renewable energy sources and perspectives for development, based on research on the existing resources and possibilities of using them. The Lubusz Voivodeship is not an important energy producer in Poland. In terms of the amount of energy produced it comes twelfth out of sixteen voivodeships. The annual energy production from renewable energy sources is 290,9 GWh, which is 11.6% of the total energy produced. ; At the end of 2014 there were 73 licensed installations producing electrical energy from renewable energy sources in the Lubusz Voivodship with a total capacity of 189 MW. The largest amount of energy is produced by a pumped storage power plant (91,3 MW). The total capacity of the licensed installations using RES in the Lubusz Voivodeship rose from 103 MW in 2007 to about 189 MW in 2014. ; Research on the existing resources indicates that it is possible to develop RES. Preparations are under way to build 66 new wind farms with a total capacity of 1834 MW [35], 89 photovoltaic power plants with a total capacity of 468 MW, 21 water power plants with a total capacity of about 60 MW, 54 biogas power plants with a total expected capacity of about 67 MW. ; The total capacity of the RES installations that are planned to be built by 2023 will be 2469 MW. Therefore, in the coming years the installed capacity of RES installations will increase 13 times in the Lubusz Voivodeship. There are still no plans to use the energy of deep geothermal waters due to low profitability.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67455

DOI:

10.2478/ceer-2018-0018

Pages:

31-67

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information