Object

Title: Wykorzystanie LCA (Life Cycle Assessment) do oceny środowiskowej budynku

Creator:

Adamczyk, Janusz

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Abstract_pl:

Konieczność dążenia do dynamicznego rozwoju budownictwa ze względów społecznych, a z drugiej strony fakt, że wznoszenie obiektów budowlanych, ich użytkowanie i likwidacja ma znaczący udział w powiększaniu zagrożeń ekologicznych stał się inspiracją do poszukiwania nowych instrumentów oceniających w sposób kompleksowy wpływ tego obszaru działalności na środowisko. ; W niniejszej dysertacji takiej waśnie wielokryterialnej ocenie poddano domek jednorodzinnyo typowym rozwiązaniu projektowym. ; W teoretycznej części pracy naświetlono wpływ obiektów budowlanych na środowisko i zwrócono uwagę na fakt, iż sektor budowlany konsumuje aż 40% wytworzonej energii i jest tym samym odpowiedzialny za wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono także istotę i cechy budownictwa zrównoważonego, które powinno na każdym etapie istnienia budynku dążyć do minimalizacji zużycia energii i zasobów naturalnych przy możliwie najmniejszym obciążeniu środowiska. ; W empirycznej części pracy wykonano bilanse ekologiczne (LCA) dla wszystkich faz istnienia budynku - od fazy wytworzenia materiałów i wyrobów budowlanych po fazę budowy aż do fazy użytkowania budynku z wykorzystaniem metod obliczeniowych holenderskiego programu komputerowego SimaPro 5.1. Opracowano także metodę rozrachunku ekonomiczno-środowiskowego przegrody zewnętrznej, która jest elementem budowy o największym procentowym udziale w całej konstrukcji budynku jednorodzinnego.

Abstract:

The necessity to pursue the dynamic development of the construction industry for social reasons, as well as the fact that building new objects, using them and liquidating play a crucial part in increasing the ecological hazards, became a stimulus for searching new assessment instruments measuring the influence of this activity area on the environment in a complex way. ; In the following dissertation a detached house of a typical design solution was subjected to a multicriterial assessment. ; In the theoretical part of the thesis the influence of building objects on the environment was highlighted and the construction sector was remarked to consume 40% of the produced energy, being, therefore, responsible for the high carbon dioxide emission into the atmosphere. The notion and features of balanced construction industry were discussed, which should pursue minimizing the consumption of energy and natural resources together with the possibly lowest environment burden. ; In the empirical part of the thesis ecological balances (Life Cycle Assessment) for all the building existence phases were conducted - from the materials and building articles production phase to the building utilization phase - with the use of numerical methods of the Dutch computer programme SimaPro 5.1. The economic - environmental accounting method was elaborated for an external partition, which is the building element of the greatest percentage share in the whole construction of a detached house.

Description:

promotor: dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Maria Antonina Stawicka-Wałkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska

Format:

text/html ; image/x.djvu

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:3256

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2018

In our library since:

Mar 31, 2006

Number of object content hits:

5 513

Number of object content views in PDF format

174

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/2735

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information