Object

Title: Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Abstract_pl:

Aby sprostać wysokim wymaganiom stawianym produktom stosuje się techniki optymalizacji wielokryterialnej, co prowadzi do zbioru rozwiązań kompromisowych, z którego należy wybrać rozwiązanie najlepsze. ; Zmienne decyzyjne są z natury zmiennymi losowymi. Z tego wynika, że realizacja techniczna nie jest jednoznaczna z rozwiązaniem optymalnym. Trzeba dodatkowo dokonać analizy zachowania się funkcji celów w otoczeniu rozwiązania optymalnego. Wiedza na temat reakcji tych funkcji staje się kryterium wyboru rozwiązania najlepszego oraz może być wykorzystana w procesie przydziału tolerancji. ; W wyniku przeglądu literatury ustalono, że istnieje potrzeba nie tylko odnajdywania rozwiązań kompromisowych, lecz także badanie reakcji funkcji celów na zmiany wartości zmiennych decyzyjnych, które są spowodowane błędami wytwarzania. ; Celem rozprawy jest opracowanie metody wyznaczania najlepszych wartości zmiennych decyzyjnych ze zbioru rozwiązań polioptymalnych oraz ich ocena wrażliwościowa w procesie konstruowania elementów i zespołów maszyn. ; Narzędzia wykorzystane w metodzie: algorytm genetyczny do optymalizacji wielokryterialnej, metody analizy skupień, metody planowania eksperymentu, metoda powierzchni odpowiedzi, wyznaczanie pochodnych cząstkowych. ; Cecha charakterystyczna każdego etapu metody jest graficzną reprezentacją wyników. Dostarczenie konstruktorowi narzędzi graficznych wspomaga i usprawnia proces projektowy oraz zwiększa efektywność podejmowanych decyzji. ; Metoda została zastosowana na 2 obiektach: (i) hamulec wielotarczowy, wyniki podano w skróconej postaci, (ii) reduktor zębaty trzystopniowy, wyniki podano szczegółowo i porównano z innymi dostępnymi.

Abstract:

In order to meet high demands concerning products methods of multiobjective optimization are used. It results in a set of compromise solutions. ; Because decision variables are stochastic by nature, technical realization of optimal solutions is not possible. There is a desire of analysis of behavior of objective functions in the neighborhood of optimal solution. The acquired knowledge is used in selection of the final solution and in the tolerance allocation process. ; In the consequence of review of literature stood clear, that there is a need of finding of compromise solutions and simultaneously investigation of reaction of objective functions on changes in values of decision variables, which are caused by manufacturing errors. ; The goal of dissertation is creating of method of finding of Pareto-optimal solutions and their evaluation in design of components and machine assemblies. ; Characteristic feature of each stage of the method is graphical presentation of results. Delivering of graphical tools to designer is a way of supporting and improving of a design process as well as increasing the efficiency of undertaken decisions. ; The method was applied on 2 technical systems: multiple brake, effects were shown briefly; gear transmission, results were shown in detail and compared with result from literature.

Description:

promotor: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Projektowania Systemów Produkcyjnych na Wydziale Zarządzania ; dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski, Politechnika Koszalińska, Katedra Systemów Sterowania na Wydziale Mechanicznym, dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją na Wydziale Mechanicznym ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn ; dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn ; specjalność naukowa: podstawy konstrukcji maszyn ; sposób ogłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron: Nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 172 ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html ; text/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:5055

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2018

In our library since:

Oct 13, 2006

Number of object content hits:

18 397

Number of object content views in HTML format

114

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/4875

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information